Ecologie

Instazorb, ecologische absorptiemiddel

INSTAZORB is ook ecologisch.

Wij hebben dit product niet alleen ontwikkeld omdat het nuttig is bij de behandeling van gemorste vloeistoffen, maar ook omdat het ons leefmilieu respecteert.

INSTAZORB is volledig natuurlijk !
De basis is een vulkanische steensoort die in Griekenland en Turkije wordt ontgonnen, en daarna verbrijzeld. Het ondergaat vervolgens een gepatenteerde procedure in de oven: ons geheim keukenrecept !

Ieder zijn eigen knowhow… Met onze kennis hebben we het beste natuurlijke absorberend materiaal op aarde ontwikkeld, dat bovendien afkomstig is uit de aarde.
En waarom zouden we daar niet trots op zijn?
Wanneer na een ongeval vloeistoffen op de rijweg zijn terechtgekomen worden ze vaak met diatomeeënaarde bestrooid. Door wind en regen komen deze ernstig vervuilde stoffen vervolgens in het milieu terecht. Ze vervuilen bossen, velden en grondwater.
INSTAZORB absorbeert onmiddellijk. Je hoeft het maar over de vloeistoffen te strooien, en het vervolgens onmiddellijk samen te borstelen. De rijweg blijft dan schoon en droog achter.

BIOLOGISCH AFBREEKBAAR is niet altijd gunstig voor het milieu. Wanneer het absorberend materiaal biologisch afbreekbaar is en de geabsorbeerde vloeistof is dat niet, dan ontsnapt de vloeistof.
INSTAZORB houdt de vloeistof vast zolang dat nodig is!

Wat recycling betreft is INSTAZORB een van de koplopers! Vanwege zijn lichtheid met een dichtheid van 0,01 en zijn sterk absorberend vermogen kan geen enkel ander absorberend materiaal aan INSTAZORB tippen. En dan de recyclekosten: om een ton vervuild absorberend materiaal te recycleren, betaalt een bedrijf tussen de 580 en de 800 euro… INSTAZORB maakt slechts 20% van het te recycleren materiaal uit tegenover 60% van andere absorberende materialen. Tel uit je winst! Raadpleeg voor meer informatie de tabel in de sectie ECONOMISCH.

Zodra INSTAZORB verbrand is omwille van zijn verbrandingswarmte, kan het worden gebruikt in « lichtbeton ». De cementfabrieken zijn er gek op !!! Wij ook.

Instazorb-sans-silice-cristaliline