Gezondheid

Een niet-toxisch absorptiemiddel

Werknemers gebruiken het absorberend materiaal dat de aankoopdienst van het bedrijf heeft gekocht, zonder zich bewust te zijn van mogelijke schadelijke effecten op hun gezondheid.

Het gevaar voor silicose bestaat al lang en 80% van de gangbare absorberende materialen bevat kristallijn siliciumdioxide, afkomstig van diatomeeënaarde (meestal een roodachtig zand).

Dit laatste bevat vóór de transformatie geen kristallijn siliciumdioxide, maar na de calcinatie bij 800C° wijzigt de structuur en wordt het kristallijn. Wanneer de gebruiker een hoeveelheid absorberend materiaal op de grond strooit, ademt hij het zeer fijne stof in, dat vervolgens in de longen aan de longblaasjes blijft kleven. Frequente blootstelling aan dit stof verhoogt het risico op silicose (zoals bij asbest). INSTAZORB is een vorm van siliciumdioxide die amorf is, en dus niet kristallijn… Het wordt beschouwd als gewoon stof dat niet schadelijk is voor de gezondheid, zoals bijvoorbeeld stof in huis.

INSTAZORB is om deze redenen ontwikkeld. In de Verenigde Staten worden de zakken van diatomeeënaarde gelabeld met doodsgevaar (zoals je in Europa op pakjes sigaretten vindt) om de gebruiker te waarschuwen voor de risico’s op silicose (vanwege het aanwezige kristallijn siliciumdioxide). Zelfs brandwerend gemaakt houtzaagsel kan gaan branden wanneer het olie heeft geabsorbeerd.

INSTAZORB daarentegen is een gesteente dat zijn structuur verliest bij 1600 C°…. dit wil zeggen dat er bij lagere temperaturen geen gevaar bestaat voor ontbranding.

De absorptie is bovendien zo sterk dat het grootste deel van de dampen wordt vastgehouden…

Instazorb-sans-silice-cristaliline